Syndic

Activiteiten syndicus

Kandidatuurstelling Middelkerke

Wie is Groep Caenen Syndic?

In meer dan 180 verenigingen van mede-eigenaars zijn wij syndicus (meer dan 2700 kavels). Onze referentielijst kunt u tevens opvragen op onze website onder de post activiteiten syndicus/referenties.
 

Als erkend makelaar en syndicus, lid van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV) en de Confederatie van Immobiliënberoepen (CIB), menen wij goed geplaatst te zijn om de belangen van de mede-eigenaars optimaal te verdedigen.
 
Het beheer van een gebouw bevat het administratief, financieel en technisch beheer.
In uitbreiding ervan geven wij u graag bijkomende inlichtingen:
 

Er is ALTIJD persoonlijk contact. U komt dus niet bij een beheerskantoor terecht waar verschillende medewerkers instaan voor het beheer van uw gebouw.

 
Onze klanten kunnen ook gebruik maken van deze website waar de mede-eigenaar met een eenvoudige login en paswoord alle relevante informatie van zijn residentie kan raadplegen zoals er zijn online boekhouding, afrekening, basisakte, notulen en nuttige informatie.
dministratief beheer
Benevens de Algemene Vergadering zijn er max. 3 samenkomsten van de Raad van Mede-eigendom in het ereloon inbegrepen, waaronder een voorafgaand nazicht van de boekhouding.
Aan de betrokken instanties wordt een vragenlijst toegestuurd teneinde kennis te krijgen van de juiste eigenaarssituatie. Dit teneinde aan alle wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen.
 

Wij zijn uiteraard verzekerd voor onze beroepsaansprakelijkheid en hebben een waarborg voor “derdengelden” onderschreven.

Daarenboven kan de Burgerlijke Aansprakelijkheid van de Vereniging van Mede-eigenaars tevens worden verzekerd.
Het verslag van de algemene vergadering bereikt de eigenaars binnen de week.

Financieel beheer

 • Wij beschikken over een gespecialiseerd softwarepakket, welk ten behoeve van de beheerders de meeste gedetailleerde boekhouding afdrukt. Ons kantoor is qua software één van de voorlopers in het beheren van gebouwen en voldoet aan de strengste normen.
 • De eigenaars ontvangen een balans, een algemene en een individuele afrekening.
 • De basis van alle uitgaven is de door de jaarlijkse algemene vergadering goedgekeurde begroting.
 • De opvraging gebeurt met voorgedrukte betalingsformulieren.
 • De jaarafrekening, met facturenlijst, wordt opgestuurd naar alle eigenaars. Onze rekeningstaten zijn klaar en duidelijk verstaanbaar.
 • Geen enkele vergoeding van leveranciers wordt door ons kantoor ontvangen. Overtreding van deze regel sluit directe verbreking van de syndicusovereenkomst in.

 echnisch beheer
Eenmaal per jaar wordt een grondige technische inspectiebeurt gehouden met speciale aandacht voor het dak i.v.m. stormschade, het zichtbaar buizenstelsel, de bouwfysische toestand van terrassen en buitengevels, frisheid van de gemene delen enz.
Wij zoeken voor ieder probleem een afdoende maar zuinige oplossing, zonder te schaden aan de veiligheid en het uitzicht van het gebouw.
 

Beheersvergoeding

Onze prestaties als syndicus geleverd in het kader van de gewone opdracht (wettelijke en statutaire) worden vergoed door betaling van een forfaitaire vergoeding vanaf 15 euro per maand per wooneenheid (handel).
Door ons BTW-statuut zal er op de vergoedingen geen BTW worden aangerekend. Afhankelijk van de grootte van het gebouw.
 
Behalve forfaitaire administratiekosten wordt er geen enkele andere kost aangerekend binnen de gewone opdracht.
(dus zijn beroepsaansprakelijksverzekering, waarborgstelling derdengelden, bureel- en verplaatsingskosten in het ereloon begrepen).

 
Aanvullend aan onze kandidatuurstelling wensen wij nog het volgende toe te voegen.
De laatste jaren heeft er een centralisatie plaatsgevonden in ons beheersbestand met als gevolg dat wij bij volgende diensten serieuze, praktisch onklopbare tarieven kunnen bekomen:
 

 • onderhoudscontract en keuring lift;
 • verzekeringen;
 • keuring brandblusapparaten, wandhaspels, noodverlichtingen, …
 • bankinstellingen;
 • voordeeltarief bij Electrabel;

 
Het spreekt vanzelf dat de mede-eigendom beslist op welke diensten beroep gedaan wordt.
 

Wij zijn bereid het syndicschap waar te nemen voor één jaar!  Vindt u dat we niet voldoen, kunt u als mede-eigenaar vrij afstand doen van onze diensten.

 
Het spreekt vanzelf dat alle gevraagde verplichtingen kunnen opgevolgd worden.
 

Wij vragen u onze kandidatuur ernstig in overweging te nemen en kijken uit om onze diensten voor te stellen.